Región:

západné Slovensko

Miesto:
ihrisko Trnavská cesta 74A, Bratislava
Termín:
30. apríl 2019
Hrací formát:
Región:

východné Slovensko

Miesto:
futbalové ihrisko SOŠ Ostrovského 1
Termín:
24. apríl 2019
Hrací formát:
Región:

stredné Slovensko

Miesto:
futbalové ihrisko Tatran Turzovka
Termín:
24. apríl 2019
Hrací formát: