Západoslovenské regionálne kolo SLU 2020/2021

Región:

západné Slovensko

Miesto:
futbalové ihrisko, ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava
Termín:
18. september 2020
Kvalifikačné miesta:
3
Hrací formát:
Trvanie zápasu:
None
Voľné miesta:
1