Sezóny

SLU pozostáva z dvoch sezón. Vonkajšej (outdoor) a halovej (indoor). Počas outdoor sezóny sa hrá 5 na 5 "pull play" na ihrisku dlhom zhruba ako šírka futbalového ihriska. Zápasy trvajú približne 30 minút (podľa počtu tímov). Počas indoor sezóny sa hrá "continuous" 4 na 4 v hale, väčšinou veľkosti hádzanárskej haly a zápasy sú kratšie. Trvajú okolo 12 minút.


Priebeh turnaja

Každý SLU turnaj začína otvorením a registráciou tímov. Na registráciu musí každý tím priniesť školou potvrdenú súpisku hráčov. Nasleduje porada vedúcich tímov, kde sa dozvedia konkrétne detaily herného formátu, herný čas a iné potrebné informácie. Ďalšou časťou sú zápasy podľa vopred poskytnutého rozpisu. Posledným zápasom je spravidla finále. Po ňom nasleduje vyhodnotenie, kde každý tím obdrží diplom a víťazi aj vecné ceny. Na turnaji sa spolu s tímami každej školy musí zúčastniť aspoň jeden učiteľ, ktorý je za žiakov zodpovedný.


Hráči a súpiska

Súťaží sa v kategórii Loose Mix, teda na ihrisku musí byť stále aspoň 1 dievča a aspoň 1 chlapec. V prípade, že tím nemá na súpiske žiadne dievča, alebo žiadneho chlapca, môže nastúpiť, avšak na ihrisku bude mať o 1 hráča menej. Každý hráč sa v jednej sezóne môže nachádzať iba na súpiske jedného tímu. Výnimku tvoria jedine hráči tej istej školy, ktorých tím nepostúpil do finálového kola, títo hráči sa môžu objaviť na súpiske tímu školy pre finálové kolo. Na súpiske môže byť maximálne dvojnásobok počtu hrajúcich hráčov a len z rovnakej, reprezentovanej školy, ktorú všetci navštevujú.


Právo štartu

Na turnaji môžu štartovať jedine pozvané tímy. Na kvalifikačné kolá sú pozvané všetky tímy, ktoré sa stihnú prihlásiť a svoju prihlášku potvrdiť do vyčerpania kapacity. Tím môže byť prihlásený jedine na kvalifikačné kolo v regióne, v ktorom pôsobí škola reprezentovaná týmto tímom. Rozlišujeme západoslovenský (BA, TT, TN, NR), stredoslovenský (ZA, BB) a východoslovenský región (PO, KE). Na finále sú pozvané postupujúce tímy. V prípade odmietnutia účasti môže byť tím pozvaný dodatočne.


Prihlásenie sa

Na turnaj sa môžete prihlásiť prostredníctvom tejto webovej aplikácie. Najprv si v zozname vyberte turnaj, na ktorý chcete svoj tím registrovať. Po vyplnení registračného formulára obdržíte e-mail so žiadosťou o potvrdenie vašej registrácie. Ak sa registráciu rozhodnete potvrdiť a turnaj to kapacitne bude stále povoľovať, bude vám zaslaná oficiálna pozvánka. Kapacita každého turnaja je uvedená v turnajovom menu. Bližšie pokyny obdržíte pár dní pred turnajom. Štartovné je odpustené!


Pull play a continuous

Ultimate frisbee sa bežne hrá ako "pull play", teda po každom skórovanom bode sa tímy postavia na svoju zónovú čiaru a brániaci tím začne po signále vyhodením disku do ihriska ("pull-om"). Existuje však aj rýchlejší formát hry, ktorý sa volá "continuous" a hrá sa prevažne počas halovej sezóny. V tomto formáte po každom skórovanom bode hráč, ktorý skóroval iba položí disk na zem, príde si poň hráč súperovho tímu, postaví sa na stred svojej zónovej čiary a okamžite začína ďalší bod. Výhodou je, že tento štýl hry minimalizuje prestoje medzi bodmi a hráči si tak môžu viac zahrať.


Postupové právo

Z každého regiónu postúpia prvé 3 tímy, okrem "najslabšieho regiónu", z ktorého postúpia iba 2. Na každom finále sa teda zúčastní práve 8 tímov. "Najslabší región" sa určí ako región s najvyšším priemerom umiestnenia tímov daného regiónu na predchádzajúcom finálovom kole. Ak sa pozvaný tím rozhodne nezúčastniť finálového kola, pozýva sa na jeho miesto ďalší tím z rovnakého regiónu ako tím, ktorý účasť odmietol.