Východoslovenské regionálne kolo SLU 2018/2019

Región:

východné Slovensko

Miesto:
futbalové ihrisko SOŠ Ostrovského 1
Termín:
24. apríl 2019
Kvalifikačné miesta:
2
Hrací formát:
Trvanie zápasu:
None
Voľné miesta:
10 (16)